TECH

ฎีกา InTrend ep.32 สัญญาซื้อขายที่ดินที่ให้ริบมัดจำสูงเกินส่วน..เป็นข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรมได้หรือไม่ | สัญญาซื้อขาย ที่ดิน | ข้อมูล เกี่ยวกับ วัฒนธรรม ร้อน สำหรับ ทุกคน

คุณ ต้องการ เรียนรู้ วัฒนธรรม ของ ประเทศ ถึง ช่วงเวลา ที่แตกต่างกันใน ประเทศไทย หรือใน ในโลก หรือ ที่ไหนสักแห่ง แต่ ไม่ พบ ก ข่าวสาร เชื่อถือได้ ที่มาเพื่อให้คุณ อ่านเลยเช่น|ข้อมูล|เนื้อหา|หัวข้อ} ที่ เรา ให้ ที่นี่ เกี่ยวข้องกับ สัญญาซื้อขาย ที่ดิน คุณ ความต้องการ.

ฎีกา InTrend ep.32 สัญญาซื้อขายที่ดินที่ให้ริบมัดจำสูงเกินส่วน..เป็นข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรมได้หรือไม่|ดูข้อมูลทางวัฒนธรรมของภูมิภาคหรือที่นี่

ดูคำแนะนำด้านล่าง

นอกจาก โปรดดู ข้อมูล เกี่ยวกับ วัฒนธรรม ดินแดน คุณสามารถดูเพิ่มเติม เนื้อหา เกี่ยวข้อง ที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวร้านอาหารโรงแรมวัฒนธรรมอื่น ๆ โดย เรา ไว้ที่นี่

READ  วิธีตรวจสอบทองแท้ ทองปลอม | วิธี ดู ทอง แท้ หรือ ปลอม | ข่าวสาร เกี่ยวข้อง วัฒนธรรม ดี สำหรับ คุณ

ฎีกา InTrend ep.32 สัญญาซื้อขายที่ดินที่ให้ริบมัดจำสูงเกินส่วน..เป็นข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรมได้หรือไม่ และรูปภาพที่เกี่ยวข้องกับ ประเภท สัญญาซื้อขาย ที่ดิน

ฎีกา InTrend ep.32 สัญญาซื้อขายที่ดินที่ให้ริบมัดจำสูงเกินส่วน..เป็นข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรมได้หรือไม่
ฎีกา InTrend ep.32 สัญญาซื้อขายที่ดินที่ให้ริบมัดจำสูงเกินส่วน..เป็นข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรมได้หรือไม่

สัญญาซื้อขาย ที่ดิน vและ เนื้อหา ที่เกี่ยวข้องกับ ประเภท นี้

InTrend supreme ep.32 สัญญาซื้อขายที่ดินพร้อมริบเงินฝากที่สูงเกินไปถือเป็นสัญญาที่ไม่เป็นธรรม? ผู้ดำเนินรายการ : กองสารสนเทศและประชาสัมพันธ์ สำนักงานศาลยุติธรรม แขกรับเชิญ : สรวิชญ์ ลิมภารังษี ที่ปรึกษา : สรวิชญ์ ลิมปะรังษี, สุริยะ หงษ์วิไล, จีรวรรณ เจริญยศ Show ผู้สร้าง : นันทวัน นุชานนท์ ศนิตา จารุพุ่มมิก ตอน โปรดิวเซอร์และบรรณาธิการ : ศนิตา จารุภมิก, ปนัสยา ชื่นรา ดีไซเนอร์ & Engineer : Krittaphas Thongchaeng, Kitichai Losuwan Coordinator & Admin: Supawat Dolamin, So Ratt Wisayadumrong Art Director : Supawat Dolmin, Panjaree Suwanphot Tosaporn Silabampen Webmaster : Pusacha Ruangkul ในสัญญาต่าง ๆ มักจะระบุว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีหนี้สินหรือภาระผูกพันที่ต้องทำ . ภายใต้สัญญาต้องมี “เงินฝาก” เป็นหลักประกันแก่อีกฝ่ายหนึ่งว่าเมื่อสัญญาหมดลง จะชำระเงินตามที่ตกลงกันไว้ หากไม่มีการชำระเงินค่ามัดจำนี้จะถูกริบตามปกติ แต่ปัญหาที่เกิดขึ้นในกรณีที่จะกล่าวถึงในตอนนี้คือถ้าจำนวนเงินฝากที่ตั้งไว้จะสูงมาก การริบเงินฝากที่สูงมากนี้จะกลายเป็นข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรมหรือไม่? นายเก่งตกลงซื้อที่ดินจากนายกล้า โดยวางเงินมัดจำจำนวนหนึ่ง แต่เมื่อถึงการชำระและโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินตามที่ระบุไว้ในสัญญาปรากฏว่าไม่มีการชำระเงินและการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ ต่อมานายเก่งตกลงทำสัญญาซื้อขายที่ดินแปลงเดียวกันกับนายกล้าอีกครั้ง โดยตกลงนำเงินมัดจำในสัญญาเก่าไปเป็นเงินมัดจำในสัญญาฉบับใหม่และคุณเก่งวางเงินมัดจำเพิ่มเติม แต่เมื่อถึงวันครบกำหนดก็ยังมีปัญหาเหมือนเดิมและไม่มีการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ เป็นครั้งที่สามที่นายเก่งและนายกล้าได้ทำสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินแปลงเดียวกัน โดยมีข้อตกลงคล้ายคลึงกันที่จะนำเงินประกันสัญญาเก่ามาเป็นเงินประกันตามสัญญาฉบับใหม่แล้วนายเก่งจึงวางเงินประกันเพิ่ม แต่ยังไม่มีการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ ทั้งคู่ตกลงทำสัญญาเป็นครั้งที่สี่ ตามสัญญานี้กำหนดราคาที่ดินไว้ที่ 3,900,000 บาท และเงินมัดจำเดิมตามสัญญาทั้ง 3 ฉบับจะรวมกับเงินเพิ่มเป็นเงินมัดจำรวม 1,700,000 บาท ไม่พอจ่ายเต็มราคา คุณกล้าจึงริบเงินมัดจำทั้งหมด นายเก่งจึงมาฟ้องขอให้คืนเงินมัดจำโดยอ้างว่าเป็นการริบเงินมัดจำที่ไม่เป็นธรรม เงินฝากตามสัญญาปกติเป็นหลักฐานว่ามีการทำสัญญา เพราะไม่เช่นนั้นก็ไม่จำเป็นต้องนำของมีค่าเช่นเงินไปให้อีกฝ่าย เป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้ทำให้หากฝ่ายที่ฝากเงินมัดจำไม่ปฏิบัติตามสัญญาหรือไม่ชำระหนี้ตามที่กำหนดไว้ คู่สัญญาซึ่งเป็นเจ้าหนี้ตามสัญญาย่อมมีสิทธิริบเงินประกันตามนั้น ด้วยประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ไม่ได้กำหนดลดจำนวนเงินฝากที่สามารถริบได้เหมือนกรณีค่าปรับที่สูงขึ้น อย่างไรก็ตาม ตาม พ.ร.บ. ข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม พ.ศ. อะไรให้เก็บไว้เป็นที่ระลึก หากมีกรณีให้ริบเงินมัดจำถ้าเงินมัดจำสูงเกินไป ศาลอาจลดให้ริบได้เพียงเท่าความเสียหายจริงเท่านั้น แต่ปัญหาหนึ่งคือบทบัญญัตินี้ใช้เฉพาะกับกรณีที่เป็น “สัญญาสำเร็จรูป” หรือใช้ได้กับสัญญาใดๆ เท่านั้น โดยปกติสัญญาที่มักปรากฏเป็นสัญญาที่ไม่เป็นธรรมมักจะเป็นสัญญาสำเร็จรูปซึ่งคู่สัญญามีการเจรจาต่อรองกันมากกว่า อำนาจได้กำหนดข้อกำหนดและเงื่อนไขทั้งหมด อีกฝ่ายเลือกได้ว่าจะเซ็นสัญญาหรือไม่เท่านั้น แต่ข้อกำหนดของเงินฝากนี้ไม่ได้กำหนดไว้โดยกฎหมายว่าจะใช้เฉพาะกับสัญญาสำเร็จรูปเท่านั้น นอกจากนี้ ในกฎหมายดังกล่าว มีบางกรณีที่ใช้กับสัญญาที่ไม่จำเป็นต้องเป็นสัญญาสำเร็จรูป เช่น สัญญาฝากขาย ดังนั้นการริบเงินประกันที่เกินส่วนที่เกินไม่ว่าจะในสัญญาใด ๆ อาจอยู่ในขอบเขตของศาล ลดจำนวนเงินที่จะริบเพื่อให้ตรงกับความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง แต่กฎหมายกำหนดให้ศาลลดจำนวนเงินค่ามัดจำริบไม่ได้กำหนดให้แม้ปรากฏว่าเงินมัดจำจะสูงมาก ศาลก็ต้องลดหย่อนให้เสมอ การลดหรือไม่ลดเป็นเรื่องให้ศาลพิจารณาความเหมาะสมของแต่ละคดี สำหรับเรื่องนี้ระหว่างนายเก่งกับนายดาว จะเห็นได้ว่ามีการทำสัญญารวมทั้งสิ้นสี่ฉบับ สาเหตุเป็นเพราะว่าเมื่อทำสัญญาแล้ว คุณเก่ง ผู้ซื้อไม่สามารถหาเงินมาจ่ายได้ ทำสัญญาใหม่ เพียงแต่เก็บเงินมัดจำตามสัญญาเดิมแล้วให้นายเก่งวางเงินมัดจำเพิ่ม จนถึงสัญญาที่สี่ นายเก่ง ยังหาเงินมาจ่ายไม่ได้ จนทำให้นายกล้าริบเงินมัดจำ ถ้าดูเฉพาะยอดมัดจำริบจะเห็นว่าเป็นจำนวนเงินที่สูงมากถึง 1,700,000 บาท จากราคาซื้อรวม 3,900,000 บาท หรือเกือบครึ่งของราคาซื้อ . แต่เหตุผลที่ฝากเงินไว้สูงก็เพราะนายเก่งผิดสัญญาถึงสามครั้ง มีเพียงนายดาวเท่านั้นที่ยอมให้นำเงินมัดจำตามสัญญาฉบับก่อนซึ่งอันที่จริงนายดาวมีสิทธิริบตามสัญญาแต่ละฉบับมารวมกันเป็นราคาที่ต้องจ่ายเท่านั้น ในกรณีนี้ศาลฎีกาพิจารณาว่าถึงแม้ยอดเงินฝากจะสูง แต่ตามพฤติการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดเป็นความผิดของนายเก่งเอง จึงไม่สมควรที่จะลดเงินฝากลง บทเรียนจากเรื่องนี้พอจะพูดได้ว่าจำเป็นต้องมีเงินฝากสูงมาก หากเงินมัดจำถูกริบ ปรากฏว่าเงินมัดจำนั้นสูงเกินไปสำหรับความเสียหายที่เกิดขึ้น กฎหมายให้อำนาจศาลลดเงินมัดจำที่ริบได้ แต่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับพฤติการณ์ของแต่ละเรื่องด้วย หากมีสถานการณ์ดังกล่าว ศาลอาจไม่ลดจำนวนเงินมัดจำที่จะริบได้ (คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 301/2020)

READ  เจ้าของบ้านมีชื่อในโฉนด กับเจ้าบ้านมีชื่อในทะเบียนบ้าน ต้องเป็นคนเดียวกันไหม | ตรวจสอบชื่อเจ้าของบ้าน | ข้อมูล อ้างถึง ศุลกากร ดี สำหรับ คุณ
READ  ทุกข์ที่เผชิญ..ล้วนเป็นบทฝึก โดย ท่าน ว.วชิรเมธี (พระมหาวุฒิชัย - พระเมธีวชิโรดม) ไร่เชิญตะวัน | การ ว | การสังเคราะห์ข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อเทคโนโลยี

>> นอกจากการดู บทความ นี้แล้วคุณสามารถค้นหาข้อมูลทางวัฒนธรรมเพิ่มเติมได้ที่นี่: ดูความรู้วัฒนธรรมเพิ่มเติมที่นี่.

แท็ก เกี่ยวข้อง กับ เนื้อหา สัญญาซื้อขาย ที่ดิน.

#ฎกา #InTrend #ep32 #สญญาซอขายทดนทใหรบมดจำสงเกนสวนเปนขอสญญาทไมเปนธรรมไดหรอไม.

[vid_tags].

ฎีกา InTrend ep.32 สัญญาซื้อขายที่ดินที่ให้ริบมัดจำสูงเกินส่วน..เป็นข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรมได้หรือไม่.

สัญญาซื้อขาย ที่ดิน.

ด้วย ข้อมูล ในหัวข้อ สัญญาซื้อขาย ที่ดิน นี้จะ นำความรู้ มาสู่คุณ ขอบคุณมาก.

Related Articles

3 Comments

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Back to top button