NEWS

ตรวจและฝากครรภ์ รับเงินจากประกันสังคม อย่างไร | ขั้น ตอน เบิกค่า ฝากครรภ์ ประกันสังคม | เนื้อหา เกี่ยวข้อง ศุลกากร ดี สำหรับ คุณ

ทุกคน ต้องการ อ่าน ประเพณี ของ ประเทศ ถึง เวลา ที่แตกต่างกันใน ประเทศไทย หรือใน ประเทศอื่น หรือ ในสถานที่ แต่ ไม่ พบ ก ข้อมูล ถูกต้อง ที่มาเพื่อให้คุณ อ่านเลยเช่น|ข้อมูล|เนื้อหา|หัวข้อ} ที่ เรา แบ่งปัน ที่นี่ เกี่ยวข้องกับ ขั้น ตอน เบิกค่า ฝากครรภ์ ประกันสังคม คุณ ความต้องการ.

เนื้อหา

ตรวจและฝากครรภ์ รับเงินจากประกันสังคม อย่างไร|ดูข้อมูลทางวัฒนธรรมของภูมิภาคหรือที่นี่

ดูคำแนะนำด้านล่าง

แนะนำ โปรดดู หัวข้อ เกี่ยวกับ วัฒนธรรม ภูมิภาค คุณสามารถดูเพิ่มเติม เนื้อหา มีประโยชน์ ที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวร้านอาหารโรงแรมวัฒนธรรมอื่น ๆ โดย dianeashleybooks ไว้ที่นี่

ตรวจและฝากครรภ์ รับเงินจากประกันสังคม อย่างไร และรูปภาพที่เกี่ยวข้องกับ เนื้อหา ขั้น ตอน เบิกค่า ฝากครรภ์ ประกันสังคม

ตรวจและฝากครรภ์ รับเงินจากประกันสังคม อย่างไร

ขั้น ตอน เบิกค่า ฝากครรภ์ ประกันสังคม vและ แบ่งปัน ที่เกี่ยวข้องกับ หัวข้อ นี้

#ประกันสังคม #สำนักงานประกันสังคม #บทคลอด/บรรยาย : ศราวุธ ใจดี Recording : PURE Studio ———————————– —— ———————- สำนักงานประกันสังคมขึ้นค่าตรวจและค่าฝากครรภ์ตามอายุครรภ์ มีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2561 เป็นต้นไป สิทธิรับค่าตรวจและฝากครรภ์ รับสิทธิผู้เอาประกันภัยทั้งหญิงและชาย สถานที่ยื่นคำขอตรวจและค่าคลอดบุตร เขต/จังหวัด/สาขา สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานคร หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเกิดสิทธิ 1) เป็นผู้ประกันตน ตามมาตรา ๓๓ หรือมาตรา ๓๙ หรือเป็นบุคคลตามมาตรา ๓๘ (๒) หรือมาตรา ๔๑ (๓) (๔) (๕) ๒) เงินสมทบได้ส่งเงินไปแล้วเป็นเวลา 5 เดือนภายใน 15 เดือนก่อนเดือนที่มีสิทธิ เป็นการออกกำลังกาย 3) ผู้เอาประกันภัยหรือภริยาของผู้เอาประกันภัยหรือหญิงที่อยู่เป็นสามีภริยากับผู้เอาประกันภัยอย่างเปิดเผย กรณีผู้เอาประกันภัยไม่มีภริยา รับบริการฝากครรภ์ตามเกณฑ์คุณภาพที่โรงพยาบาลหรือคลินิก ตามมาตรฐานสุขภาพแม่และเด็กของกระทรวงสาธารณสุข ดังนี้ (1) อายุครรภ์ไม่เกิน 12 สัปดาห์ ชำระตามอัตราจริงไม่เกิน 500 บาท (2) อายุครรภ์มากกว่า 12 สัปดาห์ แต่ไม่เกิน 20 สัปดาห์ ชำระตามอัตราจริงไม่เกิน 300 บาท (3) อายุครรภ์เกิน 20 สัปดาห์ แต่ไม่เกิน 28 สัปดาห์ ชำระตามอัตราจริงไม่เกิน 200 บาท จาก 1 พ.ค. 2561 เป็นต้นไป 4. ) ผู้เอาประกันภัยสามารถสมัครตรวจและรับการคลอดบุตรโดยไม่ต้องรอการคลอดบุตร หรือ สมัครพร้อมกับคำขอผลประโยชน์การคลอดบุตร ว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีสิทธิได้รับค่าสอบและรับเฉพาะการลาคลอด เอกสารประกอบการขอค่าตรวจและการดูแลฝากครรภ์ 1) แบบคำขอรับเงินทดแทนกองทุนประกันสังคม (สป.ส. 2-01) 2) ใน กรณีที่ผู้ประกันตนชายใช้สิทธิชดใช้ – สำเนาทะเบียนสมรสหรือหนังสือรับรองของผู้เอาประกันภัยกรณีไม่มีทะเบียนสมรส – กรณีผู้ประกันตนหญิงใช้สิทธิชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้ผู้เอาประกันภัย ระบุเลขประจำตัวผู้ชายในช่อง แบบคำขอ เพื่อประโยชน์ของเจ้าหน้าที่วินิจฉัยในการตรวจสอบและป้องกันมิให้เกิดการซ้ำซ้อนของสิทธิ 3) ใบรับรองแพทย์ที่ออกโดยสูติแพทย์หรือใบรับรองการรักษาที่ออกโดยพยาบาลฝึกหัด (ต้องมีเลขใบอนุญาตประกอบศิลปากร) หรือหากไม่มีใบรับรองแพทย์หรือใบรับรองการรักษา ให้ใช้วารสารสุขภาพแม่และเด็กของหญิงมีครรภ์ระบุรายละเอียดชื่อ-นามสกุลของหญิงมีครรภ์ และรายละเอียดผลบันทึกการตรวจการตั้งครรภ์ตามอายุครรภ์เพื่อสนับสนุนการขอรับค่าตรวจและฝากครรภ์ 4) ใบเสร็จรับเงินของโรงพยาบาลที่รับบริการฝากครรภ์

READ  ล่าผู้ต้องขังเรือนจำภูเก็ตหนีจาก รพ. คาดแฟนสาวช่วยหลบหนี | ข่าวช่อง 8 | ข่าว ยา เสพ ติด ภูเก็ต | ข่าวที่มีประโยชน์ที่สุด
READ  มวลชนทยอยร่วมชุมนุม Car Park | เนชั่นทันข่าวเที่ยง | NationTV22 | เส้นทาง ไหว้ พระ อยุธยา | ข่าวที่มีประโยชน์ที่สุด

>> นอกจากการดู เนื้อหา นี้แล้วคุณสามารถค้นหาข้อมูลทางวัฒนธรรมเพิ่มเติมได้ที่นี่: ชมที่นี่.

แท็ก เกี่ยวข้อง กับ หมวดหมู่ ขั้น ตอน เบิกค่า ฝากครรภ์ ประกันสังคม.

#ตรวจและฝากครรภ #รบเงนจากประกนสงคม #อยางไร.

ประกันสังคม,สำวนักงานประกันสังคม,กฎหมายแรงงาน,ค่าคลอด,เบิกประกันสังคม,ฝากครรภ์,ฝากท้อง,เบิกค่าฝากครรภ์,สายด่วนประกันสังคม,กรณีคลอดบุตร,www.sso.go.th.

ตรวจและฝากครรภ์ รับเงินจากประกันสังคม อย่างไร.

ขั้น ตอน เบิกค่า ฝากครรภ์ ประกันสังคม.

ด้วย แบ่งปัน ในหัวข้อ ขั้น ตอน เบิกค่า ฝากครรภ์ ประกันสังคม นี้จะ มีประโยชน์ มาสู่คุณ ขอแสดงความนับถือ.

Related Articles

5 Comments

  1. สอบถามหน่อยค่ะมีสิทธิ์รักษายุเเล้วไปฝากคลอนี่ต้องเสียค่าใช้จ่ายอะไรเพิ่มมั่ยค่ะ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Back to top button