MMO

Ep.145 | เอกสารเบิกเงินขาดรายได้จากประกันสังคม กรณีผู้ประกันตนติดเชื้อฯ ใช้อะไรบ้าง | by HR_พี่โล่ | ประกัน สังคม ขาด | เนื้อหา อ้างถึง ศุลกากร ดี สำหรับ ทุกคน

ทุกคน ต้องการ อ่าน เทศกาล ของ ประเทศ ถึง ช่วงเวลา ที่แตกต่างกันใน ประเทศไทย หรือใน ในโลก หรือ ที่ไหนสักแห่ง แต่ ไม่ พบ ก ข้อมูล เชื่อถือได้ ที่มาเพื่อให้คุณ อ่านเลยเช่น|ข้อมูล|เนื้อหา|หัวข้อ} ที่ เรา ให้ ที่นี่ อ้างถึง ประกัน สังคม ขาด คุณ ความต้องการ.

Ep.145 | เอกสารเบิกเงินขาดรายได้จากประกันสังคม กรณีผู้ประกันตนติดเชื้อฯ ใช้อะไรบ้าง | by HR_พี่โล่|ดูข้อมูลทางวัฒนธรรมของภูมิภาคหรือที่นี่

ดูคำแนะนำด้านล่าง

ภายนอก โปรดดู เนื้อหา เกี่ยวกับ วัฒนธรรม ประเทศ คุณสามารถดูเพิ่มเติม ข้อมูล เกี่ยวข้อง ที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวร้านอาหารโรงแรมวัฒนธรรมอื่น ๆ โดย dianeashleybooks ไว้ที่นี่

Ep.145 | เอกสารเบิกเงินขาดรายได้จากประกันสังคม กรณีผู้ประกันตนติดเชื้อฯ ใช้อะไรบ้าง | by HR_พี่โล่ และรูปภาพที่เกี่ยวข้องกับ เนื้อหา ประกัน สังคม ขาด

Ep.145 | เอกสารเบิกเงินขาดรายได้จากประกันสังคม กรณีผู้ประกันตนติดเชื้อฯ ใช้อะไรบ้าง | by HR_พี่โล่
Ep.145 | เอกสารเบิกเงินขาดรายได้จากประกันสังคม กรณีผู้ประกันตนติดเชื้อฯ ใช้อะไรบ้าง | by HR_พี่โล่

ประกัน สังคม ขาด vและ ข้อมูล ที่เกี่ยวข้องกับ หัวข้อ นี้

เอกสารเบิกรายได้ประกันสังคม กรณีผู้เอาประกันภัยติดเชื้อ ใช้อะไร? | โดย HR_Phi Lo เอกสารเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน (เงินชดเชยกรณีขาดรายได้) 1. แบบคำขอเงินทดแทนกองทุนประกันสังคม สภส.2-01 2. หนังสือรับรองนายจ้าง (หนังสือรับรองการลางานและการขาดรายได้ของผู้เอาประกันภัย) 3. ภาพที่บันทึกจากผู้เอาประกันภัย หน้าจอไลน์การสมัครหรือโปรแกรมอื่นๆ โดยมีรายละเอียดระบุการเริ่มต้นการรักษาจนถึงสิ้นสุดการรักษา รวมถึงการให้พักการรักษา 4. สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารออมสินของผู้เอาประกันภัย 5. หากเจ้าหน้าที่มีข้อสงสัยสามารถขอเอกสารเพิ่มเติมได้ เพื่อนำไปใช้ประกอบการพิจารณาวินิจฉัย เช่น สถิติการลา สลิปเงินเดือน เป็นต้น ผู้เอาประกันภัยต้องมีเงินสมทบอย่างน้อย 3 เดือน ภายในระยะเวลา 15 เดือน ก่อนเดือนที่ได้รับสิทธิชดเชยการขาดรายได้ และได้รับค่าจ้างจากนายจ้างตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานเป็นเวลา 30 วันหรือไม่ ต้องใช้สิทธิลาป่วยและรับค่าจ้างจากนายจ้างตามกฎหมาย ก่อนได้รับสิทธิรับเงินชดเชยกรณีขาดรายได้จาก กองทุนประกันสังคม #เงินชดเชยกรณีติดเชื้อ #ประกันสังคม #พี่โล .

>> นอกจากการดู หัวข้อ นี้แล้วคุณสามารถค้นหาข้อมูลทางวัฒนธรรมเพิ่มเติมได้ที่นี่: ดูข้อมูลดีๆเพิ่มเติมที่นี่.

คำหลัก เกี่ยวข้อง กับ เนื้อหา ประกัน สังคม ขาด.

#Ep145 #เอกสารเบกเงนขาดรายไดจากประกนสงคม #กรณผประกนตนตดเชอฯ #ใชอะไรบาง #HRพโล.

คู่มือมนุษย์,คู่มือมนุษย์เงินเดือน,มนุษย์เงินเดือน,HR พี่โล่,พี่โล่,เบิกเงินขาดรายได้,เงินขาดรายได้,ประกันสังคม,กองทุนประกันสังคม,นายจ้าง,ลูกจ้าง.

Ep.145 | เอกสารเบิกเงินขาดรายได้จากประกันสังคม กรณีผู้ประกันตนติดเชื้อฯ ใช้อะไรบ้าง | by HR_พี่โล่.

ประกัน สังคม ขาด.

หวังว่า แบ่งปัน ในหัวข้อ ประกัน สังคม ขาด นี้จะ นำความรู้ มาสู่คุณ ขอแสดงความนับถือ.

Related Articles

5 Comments

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Back to top button