Webinar: Digital Banking in Vietnam | 09 July 2021 digital marketing vietnam

by adminDianeAshleyBooksNgày 09/07/2021, Deloitte Việt Nam đã tổ chức buổi hội thảo trực tuyến với chủ đề Ngân hàng số tại Việt Nam nhằm chia sẻ những thông tin hữu ích và cập nhật tình hình về xu hướng phát triển ngân hàng số, các quy định pháp lý và định hướng hành động cho các ngân hàng và công ty dịch vụ tài chính. Buổi hội thảo đã thu hút sự quan tâm của hơn 100 đại diện từ các doanh nghiệp cùng sự tham dự của 05 diễn giả là 05 chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực ngân hàng Việt Nam, bao gồm: – Bà Nguyễn Thị Anh Thơ – Phó Tổng Giám Đốc, Dịch vụ Tư vấn Quản trị Rủi ro, Deloitte Việt Nam; – Ông Gopal KiranJampana – Giám Đốc, Dịch vụ Tư vấn Quản trị Rủi ro, Deloitte Malaysia; – Ông Phan Thanh Đức – Trưởng khoa Hệ thống thông tin quản lý, Học viện Ngân hàng; – Ông Bryan Patrick Carroll – Giám đốc điều hành và đồng sáng lập TNEX – Ông Anthony Thomas – Chủ tịch HĐQT của Công ty Cổ phần M-Service (MoMo) On 09 July 2021, Deloitte Vietnam organized a webinar entitled Digital Banking in Vietnam in order to share use The seminar attracted more than 100 representatives from organizations across the nation with the participation of 05 speakers who are 05 leading experts in the banking sector. in Vietnam, including: –Ms. Nguyen Thi Anh Tho –Deputy General Director, Risk Management Consulting Services, Deloitte Vietnam; –Mr. Gopal KiranJampana –Director, Risk Management Consulting Services, Deloitte Malaysia; –Mr. Phan Thanh Duc –Dean of Faculty of Management Information Systems, Banking Academy; –Mr. Bryan Patrick Carroll –CEO and Co-Founder of TNEX –Mr. Anthony Thomas –Chairman of the Board of Directors of M-Service Joint Stock Company (MoMo)

Images related to the topic digital marketing vietnam

Webinar: Digital Banking in Vietnam | 09 July 2021

Webinar: Digital Banking in Vietnam | 09 July 2021

Search related to the topic Webinar: Digital Banking in Vietnam | 09 July 2021

#Webinar #Digital #Banking #Vietnam #July
Webinar: Digital Banking in Vietnam | 09 July 2021
digital marketing vietnam
あなたはここですべての有用な情報を見ることができます: ここでもっと見る
あなたはここですべての有用な情報を見ることができます: ここでもっと見る

You may also like

Leave a Comment